Geschiedenis

De levensloop van een bijzonder amateurorkest in Hilversum is nauw verweven met de naoorlogse geschiedenis van de Mediastad. Het City Orkest heeft sinds 15 november 1948 onder diverse namen opgetreden. Op die datum richtte een handvol medewerkers van de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek in Hilversum een muziekgezelschap op. Het NSF Amusements Orkest trok al snel ook mensen van buiten het bedrijf aan. Toen Philips de fabriek inlijfde heette het orkest voortaan Philips Orkest Hilversum. Onder de NSF speelden de muzikanten als salonorkest en bij Philips als theaterorkest. Na veertig jaar, in 1988, ging het gezelschap op eigen benen verder en wijzigde de naam in City Orkest Hilversum. Ook de bezetting veranderde meer dan eens. Mogelijk verklaart dat waarom de huidige bezetting van het City Orkest uniek is ten opzichte van andere amateurorkesten.


Studio 2 toen

Tot op de dag van vandaag is lichte muziek – amusementsmuziek – dé rode draad door het bestaan van het City Orkest. Het genre biedt aanhoudend een ruime repertoire keus, die de afgelopen decennia werd uitgevoerd in jazzclubs, café’s, sociëteiten, schouwburgen, instellingen of in de open lucht en natuurlijk in de mooie studio 1 van het MCO.