Geschiedenis

De levensloop van een bijzonder amateurorkest in Hilversum is nauw verweven met de naoorlogse geschiedenis van de Mediastad. Het City Orkest heeft sinds 15 november 1948 onder diverse namen opgetreden. Op die datum richtte een handvol medewerkers van de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek in Hilversum een muziekgezelschap op. Het NSF Amusements Orkest trok al snel ook mensen van buiten het bedrijf aan. Toen Philips de fabriek inlijfde heette het orkest voortaan Philips Orkest Hilversum. Na veertig jaar, in 1988, ging het gezelschap op eigen benen verder en wijzigde de naam in City Orkest Hilversum. Ook  de bezetting veranderde meer dan eens. Mogelijk verklaart dat waarom de huidige bezetting van het City Orkest maar moeilijk te vergelijken is met die van andere amateurorkesten. Onder de NSF speelden de muzikanten als salonorkest en bij Philips als theaterorkest.
 In de huidige samenstelling is het City Orkest het best te vergelijken met het bekende Metropole Orkest. Zo zijn er maar een paar amateurorkesten in Nederland. Na ruim vijfenzestig jaar bestaat de vereniging nu uit zo’n vijfendertig leden verdeeld over strijkers, koper- en houtblazers, een ritmegroep van drums, percussie, piano en contrabas . De leden oefenen wekelijks in Studio 2 van het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) en komen voor het merendeel uit het Gooi (Hilversum en omstreken), maar ook uit de regio’s Amersfoort, Amsterdam en Utrecht komen muzikanten wekelijks naar ons bijzondere orkest. Tot op de dag van vandaag is lichte muziek – amusementsmuziek – dé rode draad door het bestaan van het City Orkest. Het genre biedt aanhoudend een ruime repertoire keus, die de afgelopen decennia werd uitgevoerd in jazzclubs, café’s, sociëteiten, schouwburgen, instellingen of in de open lucht en natuurlijk in de mooie studio 1 van het MCO.